තරඟයේ අවසාන වටය වෙනුවෙන් සුදුසුකම් ලැබු අය

ප්‍රාසාංගික හැකියාවන් ගවේෂණය කරන රේඩියෝ කළුතර යෞවන සමාජය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ” Artista’20 ” තරඟයේ 100කට අධික තරඟකරුවන් අතරින් අවසාන වටය වෙනුවෙන් සුදුසුකම් ලැබු තරඟකරුවන් සැමට අපේ උණුසුම් සුභ පැතුම්…

ඔබටත් පුලුවන් ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න.
නොපමාව පිවිසෙන්න රේඩියෝ කළුතර යුටියුබ් නාලිකාව වෙත.
👇 👇 👇
https://www.youtube.com/c/RadioKalutaralk/videos

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
ඔබට අපෙන් සහායක් අවශ්‍යද ?
ඔබට අපෙන් සහායක් අවශ්‍යද ?