රේඩියෝ කළුතර මාධ්‍ය පාසලේ කුළුදුල් කෙටි චිත්‍රපට‍ය එළිදැක්වෙයි…

රේඩියෝ කළුතර මාධ්‍ය පාසලේ සමාජිකයින් සහ සිසුන් විසින් රංගනයෙන් දායකත්වය දැක්වු කුළුදුල් කෙටි චිත්‍රපටය
ප්‍රත්‍යාවර්ථන | Reflexes ” ,
මෙම නිර්මාණය ඔබටත් දැන් රේඩියෝ කළුතර යුටියුබ් නාලිකාව ඔස්සේ නැරඹිය හැක… ඔබත් මෙය නරඹා ඔබේ අදහස් කොම්න්ට් එකකින් පළකර සහ රේඩියෝ කළුතර යුටියුබ් නාලිකාව Subscribe කිරිමෙන් ඔවුනට ශක්තියක් වන්න…

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *