Latest Post

Future Expo 2022 – Kalutara අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය පසුගියදා අති සාර්ථකව නිමාවට පත් විය. FutureExpo 2022 – Kalutara විශේෂ සජිවි විකාශය Future Expo 2022 – Kalutara අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය – පලමු අදියර

32 වැනි අන්තර් යෞවන සමාජ කළුතර ප්‍රාදේශීය ක්‍රීඩා මළල් ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ කළුතර සිරිකුරස විදුහල් ක්‍රීඩාංගනේදි පසුගියදා ඉතාමත් සාර්ථකව නිමාවිය. එහිදි සමස්ථ මළල ක්‍රීඩා තරඟාවලියේම ශුරතාවය සුරබිළිඳු යෞවන සමාජය විසින්ද , අනුශුරතාවය ඇතගම රනසිහ යෞවන සමාජය විසින්ද ජයග්‍රහණය කරනු ලැබිය….

CLick Here to Visit us See More Photos and Others…..
CLick Here