Today is :21 January, 2022

යෞවන සමාජය ප්‍රාදේශීය මළල තරඟාවලියේ ශූරතාවය පොතුපිටිය සුරබිළිඳු යෞවන සමාජයට

32 වැනි අන්තර් යෞවන සමාජ කළුතර ප්‍රාදේශීය ක්‍රීඩා මළල් ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ කළුතර සිරිකුරස විදුහල් ක්‍රීඩාංගනේදි පසුගියදා ඉතාමත් සාර්ථකව නිමාවිය. එහිදි සමස්ථ මළල ක්‍රීඩා තරඟාවලියේම ශුරතාවය සුරබිළිඳු යෞවන සමාජය විසින්ද , අනුශුරතාවය ඇතගම රනසිහ යෞවන සමාජය විසින්ද ජයග්‍රහණය කරනු ලැබිය….

CLick Here to Visit us See More Photos and Others…..
CLick Here

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
ඔබට අපෙන් සහායක් අවශ්‍යද ?
ඔබට අපෙන් සහායක් අවශ්‍යද ?